Η ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε. με μία ματιά:
Η κατασκευαστική εταιρία ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε από τον Βασίλη Κυριακόπουλο, και λειτουργεί με τη σημερινή της διάρθρωση από το 1986. Κατηγορίες Δημοσίων έργων που αναλαμβάνει και εκτελεί:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Έδρα επιχείρησης 

Εθν. Αντιστάσεως 56 , Πεύκη 15121

Τηλ: 210 6912416, 210 6984461, Fax: 210 6914228,
e-mail: info@dimer.gr
Δικτυακός τόπος : www.dimer.gr
Δικτυακός τόπος έργων : www.dimersa.wix.com/dimersa

Υπεύθυνοι: Γ. Κυριακόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων   Σύμβουλος

Συνεργεία – αποθήκες 
Τατοΐου 233, 114 52 Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: 210 2816557

Υπεύθυνος: Όθωνας Κυριακόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός TE