Τελικά τι ισχύει; Είναι οι εργολάβοι φίλοι (αγνός συνδικαλισμός) & οι Υπηρεσίες εχθροί (κυνήγι αδιαφάνειας, σκάνδαλα…) ή ανάποδα, οι Υπηρεσίες φίλοι (άρα λεφτά) & οι εργολάβοι εχθροί (ανταγωνισμός).

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ!