ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ  01/01/2009

RAFHNA3

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  01/01/1990
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ . ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ 80Μ , ΜΙΑ ΠΛΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕ Η/Μ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ 70Μ , ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
plomari3