Η “ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1986, από τις πρώτες με την εφαρμογή του νέου νόμου για τα Δημόσια Εργα 1418/84, και είχε καταταγεί στο ΜΕΕΠ στην ανώτερη τάξη (Ζ) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ και ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επανακρίθηκαν στη Ζ’ τάξη το 1995. Για λόγους στρατηγικής, προς αντιμετώπιση της ανώμαλης κατάστασης που επικρατούσε στο κύκλωμα των δημοσίων έργων, τον Ιούλιο του 1997 αυτοϋποβιβάστηκε στην E’ τάξη με καθαρή θέση και εξοπλισμό τέτοια, που της επέτρεψαν στην πρόσφατη επανάκριση να καταταγεί αυτοτελώς στην νέα 4η τάξη σε όλες τις κατηγορίες έργων.
Η εταιρεία έχει εκτελέσει πολλά δημόσια έργα τα σημαντικότερα από τα οποία συνοπτικά παρουσιάζονται στο παρόν. Αυτή την περίοδο η εταιρεία ολολήρωσε τα κάτωθι έργα:
” “Επέκταση του Ν.Γ. Νοσοκομείου Αργους” της ΔΕΚΕ Πελ/νήσου,
” “Ανάπλαση σταθμού Αττικής” , “Ανάπλαση σταθμού Κάτω Πατησίων”, “Δίκτυο Μέσης Τάσης και Υποσταθμοί Γενικών Εγκαταστάσεων” , “Ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός επιβατικών σταθμών” της ΗΣΑΠ Α.Ε.
” “Αποκατάσταση προαβασιμότητας οδών και πεζοδρομίων στο 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων” του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
” “ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ – ΦΑΣΗ A'” του Aστικού & Παραθερ. Συνετ. Υπαλλ. ΠΙΚΠΑ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”.
Η εταιρεία διαθέτει οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμό, οικονομική επιφάνει, ιδιόκτητα γραφεία και εγκαταστάσεις που της δίνουν την δυνατότητα να εκτελέσει οποιοδήποτε σοβαρό Δημόσιο ή Ιδιωτικό έργο σε κάθε σημείο της Ελλάδας.