Η Εταιρεία Μας

ΓΕΝΙΚΑ

Η «ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1986, από τις πρώτες με την εφαρμογή του νέου νόμου για τα Δημόσια Εργα 1418/84, και είχε καταταγεί στο ΜΕΕΠ στην ανώτερη τάξη (Ζ) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ και ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επανακρίθηκαν στη Ζ’ τάξη το 1995. Για λόγους στρατηγικής, προς αντιμετώπιση της ανώμαλης κατάστασης που επικρατούσε στο κύκλωμα των δημοσίων έργων, τον Ιούλιο του 1997 αυτοϋποβιβάστηκε στην E’ τάξη με καθαρή θέση και  εξοπλισμό τέτοια, που της επέτρεψαν στην επανάκριση να καταταγεί αυτοτελώς στην νέα 4η τάξη σε όλες τις κατηγορίες έργων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

α. Έδρα επιχείρησης:  Κηφισίας 96, 115 26 Αθήνα
Τηλ: 210 6912416, 210 6984461, Fax: 210 6914228,
e-mail: info@dimer.gr
Δικτυακός τόπος : http://www.dimer.gr
Υπεύθυνοι: Β. Κυριακόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. Κυριακόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων   Σύμβουλος
β. Συνεργεία – αποθήκες : Τατοΐου 233, Μεταμόρφωση Αττικής,
Τηλ: 210 2816557
Υπεύθυνος: Όθωνας Κυριακόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός TE

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία έχει εκτελέσει πολλά δημόσια έργα τα σημαντικότερα από τα οποία  συνοπτικά αναφέρονται στον πίνακα εμπειρίας έργων στο παρόν. Αυτή την περίοδο η εταιρεία ολοκλήρωσε ή ολοκληρώνει τα κάτωθι έργα:

Α.ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

• «1ο ΤΕΕ Αίγινας & 2ο ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ» της ΟΣΚ Α.Ε.,
• «Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του ΥΠΠΟ,
«Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β Δήμου Θιναλίων» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ,
• «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην έδρα του Δήμου» του Δ.Καρύστου,
• «12/τάξιο Λύκειο στον Αγ.Ιωάννη Ρέντη» της ΟΣΚ Α.Ε.,
• «Συμπληρωματικά έργα Αλιευτικού καταφυγίου Ραφήνας» του ΟΛΡ Α.Ε.
• «Επέκταση και αναβάθμιση Γεν.Νοσοκ.-Κέντρου Υγείας Νάξου» της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
• «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου» της Δ/νσης Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
• «Αναστήλωση Διατηρητέου Μνημείου (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο) για χρήση Μουσείου και εργαστηρίων παραδοσιακών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων» του Δ.ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,
• «1ο Ειδικό Σχολείο Αχαρνών με τη μέθοδο της προκατασκευής» της ΟΣΚ Α.Ε.,
• «Ηλεκτρονικοί Μηχ/σμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια-Εγκατάσταση και συντήρηση των Ηλεκτρονικών Μηχ/σμών ελέγχου ταχύτητας» του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΓΔΕ/Δ3,

Β.ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

• «Ανέγερση  συγκροτήματος 2 Πολυκατοικιών, 1 Τριορόφου και 1 Μεζονέτας στην Ανω Πεύκη Αττικής» της ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμό, οικονομική επιφάνεια και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε οικοπεδική έκταση 10 στρεμμάτων, στις οποίες στεγάζονται και εξυπηρετούνται το service των μηχανημάτων και οχημάτων, το σιδηρουργείο (αλουμινοκατασκευές), το ξυλουργείο, η πλακοποιία, κλπ., που της δίνουν την δυνατότητα να εκτελέσει οποιοδήποτε σοβαρό Δημόσιο ή Ιδιωτικό έργο σε κάθε σημείο της Ελλάδας.